loirebatngo.com

Sáng nay Xuan Chi Vo và Cô Liên lại gặp em nó tại công viên La Gi

Sáng nay Xuan Chi Vo và Cô Liên lại gặp em nó tại công viên La Gi. Vẫn bộ đồ thể thao trên người, giày ba ta đi tất đàng hoàng. Trời đã sáng nhìn rõ mặt người rồi vẫn....vậy. Cô Liên thấy lần đầu nên hết hồn....Còn tôi thì suy nghĩ. Có cách nào giúp em khỏi tình trạng này không ta???Tôi biết lối về nhà em rồi!!!
26/05/2018
Facebook: https://www.facebook.com/xuanchi.vo.18

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *