loirebatngo.com

Hãy đọc Trần Hữu Ngư viết về sử ca

Hãy đọc Trần Hữu Ngư viết về sử ca.
" Nó là những bản anh hùng ca có thực, hầu như ai đọc lịch sử đều biết, mà ở đó, bài hát đã làm sống lại một dòng sông, một thành trì, một làng mạc...nơi đây máu của cha ông ta đã đổ, thịt xương đã vùi..."
26/05/2018
Facebook: https://www.facebook.com/xuanchi.vo.18

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *