loirebatngo.com

Chia sẻ cùng Cả Chùa hình ảnh đoàn Hành hương đến chiêm bái và đảnh lễ hang động của Ngài Phật Âm Bu

Chia sẻ cùng Cả Chùa hình ảnh đoàn Hành hương đến chiêm bái và đảnh lễ hang động của Ngài Phật Âm (Buddhaghosa), và thỉnh Kinh viết trên lá Buông, lá Bối tại nơi này.
Ngài Buddhaghosa đã soạn nên bộ sách nổi tiếng Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) được đánh giá là cẩm nang tu tập cho hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia vì đã cô đọng lại những gì tinh hoa của lời Phật dạy. Ngài là vị đầu tiên đã tổng hợp lại các bộ Chú Giải đã có từ trước, trong đó đa phần được ghi lại bằng ngôn ngữ Sīhaḷa của xứ Tích Lan. Ngài đã hoàn tất phần chú giải về Tạng Luật và Tạng Diệu Pháp. Về Tạng Kinh, ngài đã hoàn tất phần chú giải của Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, và một số thuộc về Kinh Tiểu Bộ.
Namo Buddhaya
Chúc mọi người 1 ngày mới tinh tấn, an vui..
HAVE A NICE DAY.
__(())__
11/08/2019
10 bình luận:
Sakya TánhTuệ Như Nhiên
11-08-2019, 05:02:42
Namo Buddhaya __(())___
Hoàng Lan
11-08-2019, 05:02:42
Nam Mô Bỗn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trăng Thu
12-08-2019, 05:02:37
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Hien Phan
12-08-2019, 05:02:37
Namo Buddhaya ?Sadhu ??Sadhu ??Sadhu ??Con đi 2 lần mà vẫn cuồng chân, Hihi con mà book vé bay nữa là tại Thầy đó Thầy ơi ?
Hue Lac
13-08-2019, 05:02:39
Mô Phật! Chị Hiền Phan k đi chuyến này là tiếc lắm đó!
Hien Phan
13-08-2019, 05:02:39
Sc Hue Lac : Dạ, con chờ Thầy cho "làm lại" Cô ơi ?
Hương Ngọc Lan
14-08-2019, 05:02:37
A Di Đà Phật ???
Hoa Vũ
14-08-2019, 05:02:37
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Nguyen Hang CN
15-08-2019, 05:02:36
Nam môadìđàphật
Hân Truong
15-08-2019, 05:02:36
Phật cảnh trang nghiêm với nét huyền bí

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *