loirebatngo.com

Cẩn thận kẻo sai nhé Attento Đáp án 1 Con sâu năm đốt có hoa Con sâu năm đốt có hoa Con sâu năm đốt

Cẩn thận kẻo sai nhé! Attento!
Đáp án:
1/ Con sâu năm đốt có hoa + Con sâu năm đốt có hoa + Con sâu năm đốt có hoa = 21. Vậy Con sâu năm đốt có hoa bằng 7.
2/ Đồng hồ sáu giờ + Đồng hồ sáu giờ + Con sâu năm đốt có hoa = 19. Vậy Đồng hồ sáu giờ bằng 6.
3/ Bông hoa = 15 - Đồng hồ sáu giờ - Con sâu năm đốt có hoa = 15 - 7 - 6 = 2.
4/ Con sâu năm đốt có hoa bằng 7 nên Con sâu năm đốt không có hoa bằng 5. Và Con sâu sáu đốt không hoa bằng 6.
5/ Đồng hồ sáu giờ bằng 6. Vậy đồng hồ 5 giờ bằng 5.
6/ Hai bông hoa bằng 4.
Vậy 6 + 4 x (lưu ý dấu nhân) 5 = 26 là đáp án cuối cùng.
28/06/2019
114 bình luận:
Nguyencong Vu
28-06-2019, 05:13:26
Nhầm là dấu nhân :))), 25 chứ
Victor Vu
28-06-2019, 05:13:26
5+4x5= 15
Tài Talento
29-06-2019, 05:13:21
sai bét.
Hiep Anh
29-06-2019, 05:13:21
Sâu khôg có hoa trên đầu là 5 :D , 5 + 2x2 x 5 = 25 . Nói chung là tùy vào quy ước sâu không hoa trên đầu là bao nhiêu .
Tài Talento
30-06-2019, 05:13:19
sai luôn
Đàm Thu Giang
30-06-2019, 05:13:19
Chú lại xuất hiện=))
Tài Talento
01-07-2019, 05:13:18
Chú của cháu tệ quá cháu Giang à.
Hiep Anh
01-07-2019, 05:13:18
Thôi bỏ đi , ko có quy ước cụ thể , sâu ko có hoa trên đầu có thể thích là 6 hoặc 5,4 j đó , còn đồng hồ chỉ 6h hay 5h thích khác thì khác và giống thì giống . Nói chung là không rõ ràng :))) , ok a nhận a tệ :))))
Đàm Thu Giang
02-07-2019, 05:13:18
Hiep Anh thương chú ?
Jen Uyen
02-07-2019, 05:13:18
Hiep Anh Ohm bỏ đi, choi k rõ ràng kakka

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *