loirebatngo.com

BẠN ĐƯỢC MỜI Giáng sinh là nói về sự hạ sinh làm người của Cứu Chúa Giê su Đấng Cứu Chuộc

BẠN ĐƯỢC MỜI!
Giáng sinh là nói về sự hạ sinh làm người của Cứu Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc
Giáng sinh là dịp để chúng ta ca vang bài hát cám ơn Thượng Đế đã giữ đúng lời hứa giáng xuống làm người để qua sự sống+sự chết và sự sống lại khải huyền của Ngài có thẩm quyền vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa mới cứu được CHÚNG TA ra khỏi tội và sự định tội đời đời.
Giáng sinh là mùa ơn phước của Chúa. là vinh quang thuộc về Thiên Chúa chứ không phải cho mội ai khác.
Giáng sinh bạn sẽ nhận được phước khi bạn đến với Chương trình được tổ chức ngay 14-12 này
07/10/2019
1 bình luận:
Bách Phan
07-10-2019, 11:57:39
Nguyen Tat Thanh rủ gấu đến đi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *