loirebatngo.com

Bài viết 12/2016

Tại bảo tàng  lịch sử tự nhiên trưng bày bộ sưu tập 600 hiện vật gồm hình ảnh, dụng cụ phục vụ cho nghệ thuật trang điểm thân thể được sưu tập từ 3.000  năm trước Công nguyên của nhiều dân tộc trên thế giới, cuộc trưng bày khảo sát tầm quan trọng của lịch sử  và văn hóa qua việc thực hiện các loại hình nghệ thuật trang điểm thân thể từ thời cổ đại đến ngày nay, bao gồm xăm hình, xuyên lỗ, sơn toàn thân, tạo...